Izjava o zasebnosti

NAŠA ZAVEZANOST VAM

Pri podjetju ETAROK računalniške storitve Miroslav Cigan s.p. (v nadaljevanju Etarok) skrbimo za varovanje vaših osebnih podatkov na najvišjem nivoju. Pri razvoju naše igre Tarok.net, ki jo poznate in imate radi, smo osredotočeni na varovanje vaše zasebnosti, tako da lahko brezskrbno uživate v namiznih in spletnih igrah. Cenimo vaše zaupanje, ko nam posredujete svoje podatke, saj vemo, da to ni kar tako. Naša Politika zasebnosti temelji na novi evropski uredbi GDPR in novem ZVOP. Naša Politika zasebnosti vam omogoča vse pravice kot jih določata omenjeni uredbi. Prizadevamo si za transparentnost pri načinu obdelave vaših podatkov. Zato je naša Politika zasebnosti napisana v preprostem jeziku. Želimo si, da bi prebrali naše pravilnike in razumeli naše postopke varovanja zasebnosti! Našo varnostno politiko ves čas posodabljamo in vlagamo v prizadevanja za izboljšanje varnosti podatkov.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Dobrodošli! Tu je Politika zasebnosti strani www.etarok.com, www.tarok.net ter programa za igranje taroka Tarok.net. Hvala, da ste si vzeli čas, da jo preberete. Cenimo vaše zaupanje in prizadevali si bomo, da ga bomo ves čas ohranjali. Želimo se prepričati, da razumete, katere podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo in vaše možnosti izbire v zvezi s podatki. Ta Politika opisuje naše postopke varovanja zasebnosti v preprostem jeziku, s čim manj pravnimi in tehničnimi strokovnimi izrazi.
Ta Politika zasebnosti začne veljati 25. maja 2018.


1. Kdo smo

Podjetje, ki je odgovorno za vaše podatke v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti je:
ETAROK računalniške storitve Miroslav Cigan s.p.
Ulica Štefana Kovača 2
9231 Beltinci
Slovenija


2. Kje velja ta Politika zasebnosti

Ta Politika zasebnosti velja za vsa spletišča, aplikacije, dogodke in druge storitve, ki jih vodi Etarok. Da je bolj enostavno, v tej Politiki zasebnosti vse to imenujemo 'storitve'. Da je še bolj jasno, vse te storitve vsebujejo povezavo do te Politike zasebnosti.
Nekatere storitve imajo lahko še druge pravilnike in navodila uporabe, ki si jih prav tako preberite.


3. Podatki, ki jih zbiramo

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da vam ne moremo omogočati storitve (npr. Tarok.net), če o vas nimamo nekaj osnovnih podatkov in še nekatere podatke, ki jih ustvarjate z uporabo storitve (npr. top liste). Več o tem je napisano v nadaljevanju.

Podatki, ki nam jih posredujete sami

Odločite se, da nam zaupate določene podatke, ko uporabljate storitev. To vključuje:
 • Ko ustvarite osnovni uporabniški račun, nam zaupate svoje podatke in sicer: uporabniško ime (vzdevek), kraj, spol in e-mail, na katerega vam pošljemo geslo.
 • Ko izpolnite obrazec za aktivno (plačljivo) članstvo, nam lahko zaupate še več podatkov in sicer: uporabniško ime (vzdevek), vrsto članstva (zlati, srebrni, bronasti ali plastični paket), ime in priimek, ulica, hišna številka, pošta, kraj, e-mail, letnica rojstva in država.
 • V primeru, da nas zaprosite, da želite sodelovati v sistemu izmenjave slik igralk in igralcev, nam za to daste posebej soglasje.
 • Podatke, ki jih objavimo na forumu, nam posredujete neposredno iz obrazca na forumu.
 • Ko se odločite za sodelovanje v promocijah, dogodkih ali tekmovanjih, zbiramo podatke, ki jih uporabite za prijavo in vstop.
 • Če stopite v stik z našo pomočjo z ostalimi uporabniki, zbiramo podatke, ki jih pri tem posredujete. Včasih spremljamo ali snemamo pogovore z namenom nadaljnjega izobraževanja in da zagotovimo visoko kakovost storitev. Spremljamo oz. snemamo tudi potek tekmovalne igre z namen obravnave rezultatov v ligaškem tekmovanju.
 • Če nas zaprosite, da komuniciramo z drugimi posamezniki ali kako drugače obdelamo podatke o drugih (na primer, če nas prosite, da v vašem imenu pošljemo e-pošto enemu od vaših prijateljev), zbiramo podatke o drugih, ki nam jih daste, da izpolnimo vašo zahtevo.
 • Občasno (za namen testiranja in izboljšanja storitve, ter reševanja sporov) snemamo in obdelujemo vaše pogovore v splošni klepetalnici, ki jih objavljate. Podatki iz klepetalnice bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:
  • postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi,
  • nujno potrebno za zaščito in obrambo pravic ali lastnine TAROK.net,
  • za potrebe razčiščevanja okoliščin na tekmovanju (Tarok.net liga) ali v sporih med igralci.
 • Zbiramo lahko tudi druge podatke za katere nam posebej daste soglasje (npr. tel. številka, vaša slika, ipd.)
Podatki, ki jih pridobimo od drugih

Poleg podatkov, ki nam jih daste neposredno, dobimo podatke o vas tudi od drugih uporabnikov:
Drugi uporabniki nam lahko dajo podatke o vas, ko uporabljajo naše storitve. Zbiramo lahko podatke o vas od drugih uporabnikov, ko stopijo v stik z nami v zvezi z vami. Na primer, če se nek uporabnik pritoži zoper vas, vas lahko opozorimo glede splošnega vedenja pri uporabi naših storitev.


Podatki, ki jih zbiramo, ko uporabljate naše storitve

Ko uporabljate naše storitve, zbiramo podatke o vaših aktivnostih, ki jo uporabljate za dostop do naših storitev:

Podatki o uporabi
Poleg osnovnih podatkov, ki ste jih posredovali ob odprtju uporabniškega računa, zbiramo tudi podatke o vaši aktivnosti na naših storitvah in sicer datum vaše zadnje prijave, število prijav, identifikacijska šifra vašega računalnika (je posebna šifra, ki jo določi program Tarok.net za namen preprečevanja zlorab), verzija programa Tarok.net, ki ga uporabljate.

Naročniška evidenca
Poleg podatkov, ki ste nam jih posredovali pri prijavi za pogodbeno razmerje, o vas hranimo še: datum včlanitve, začetni in končni datum veljavnosti pogodbe, vzdevek vašega mentorja (če je bil izbran), stopnja popusta (od 1 do 5), status za podaljšanje veljavnosti pogodbe, status, ki kaže, če ste uporabnik tudi tarok simulacij in opombe. Naročniško evidenco hranimo za namen urejanja pogodbenega razmerja z vami. Na osnovi naročniške evidence vam lahko pošljemo tudi ponudbo za podaljšanje pogodbenega razmerja. V primeru neplačila vam lahko pošljemo še en opomnik. Na vaš elektronski naslov vam lahko pošljemo tudi druga obvestila, npr. o nedelovanju storitve, o potrebi po nujni nadgradnji programa, ponudbo o novi storitvi, ipd. Vaše podatke v naročniški evidenci hranimo največ do 2 leti po prenehanju vašega naročniškega razmerja.

Podatki na izdanem računu
Na osnovi predpisov DURS-a vam izdajamo račune za vaše storitve. Na računu so naslednji vaši podatki: ime, priimek, ulica, hišna številka, pošta, kraj, uporabniško ime, veljavnost članstva, vrsta članstva oz. namen, popust in znesek za plačilo. Račune pošiljamo tudi v računovodski servis v obdelavo. Računovodski servis je prav tako zakonsko zavezan za varovanje vaših podatkov. Računi se hranijo skladno z zakonodajo (najmanj 10 let).

Tekmovanja in evidence
 • Top lista v programu: ta top lista z rezultati se shranjuje samo na vaš računalnik
 • Top lista prijateljske igre: rezultati te top liste se zapisujejo na naš spletni strežnik. Zapisujejo in objavljajo se naslednji podatki: zap. št., uporabniško ime (vzdevek), kraj, datum zadnje igre in skupne točke. Ta top lista se vsak mesec formira na novo.
 • Top liste za WTL: to so top liste, ki se objavljajo na naših spletnih straneh. Formira se več top list in sicer za igre v 3+1 in v štiri. Formirata se mesečni top listi. Na osnovi mesečnih top list se formirata še letni top listi. Vpogled je možen tudi za preteklo leto. Objavljajo se naslednji podatki: uporabniško ime, kraj in točke. Top liste se hranijo na spletu največ 2 leti.
 • E-turnir in top liste: top liste se objavljajo na naših spletnih straneh. Objavljajo se naslednji podatki: uporabniško ime in točke (več sklopov). Objavljamo tudi slike z naših srečanj. Rezultate teh top list in slik srečanj objavljamo za večletno obdobje, posameznik pa lahko kadarkoli zahteva izbris svojih podatkov.
 • Ligaško tekmovanje: poleg podatkov, ki ste jih posredovali ob prijavi na ligaško tekmovanje, zbiramo še datume odigranih tekem in točke, snemamo ligaško tekmo in sicer: čas prihoda oz. odhoda tekmovalca v in iz ligaške igre, zapisujemo rezultate posamezne igre in pridobimo končni rezultat tekme (formira se računalniško poročilo tekme). Rezultate objavljamo na naših spletnih straneh in sicer: uporabniško ime, kraj, datume odigranih tekem in točke. Za tekoče leto se objavljajo rezultati posameznih tekem, za pretekla leta pa le končne top liste. Na osnovi rezultatov določamo tekmovalcem tudi tarok kategorije. Rezultate tekmovanj in slike srečanj objavljamo za večletno obdobje, posameznik pa lahko kadarkoli zahteva izbris svojih podatkov.
Drugi podatki z vašim soglasjem
Prav tako lahko le z vašim soglasjem zbiramo tudi druge vaše podatke (na primer, če želite objaviti fotografijo, video posnetek, itd.).


4. Piškotki in druge podobne tehnologije zbiranja podatkov

Na naših spletnih straneh lahko uporabljamo piškotke, ki služijo le za navigacijo po spletni strani. Piškotki se po končanem namenu pobrišejo in jih ne hranimo in ne obdelujemo. Preberete si lahko našo Politiko piškotkov.

5. Kako uporabljamo podatke

Glavni razlog za uporabo vaših podatkov je, da zagotavljamo in izboljšujemo naše storitve. Več o razlogih, zakaj uporabljamo vaše podatke in spoznati praktične primere, berite naprej.
Da upravljamo vaš račun in vam zagotavljamo storitve
 • ustvarimo in upravljamo vaš račun
 • zagotavljamo vam podporo in se odzivamo na vaše prošnje
 • omogočamo aktivnosti (igranje taroka, tekmovanja, itd.)
 • komuniciramo o storitvah, vključno z upravljanjem naročil (npr. pošiljanje ponudbe, opomina, izstavitve računa)
Da vam pomagamo povezati se z drugimi uporabniki
 • omogočamo prek spletnega strežnika prijavo v vaš uporabniški račun, objavljamo odprte mize, da se lahko uporabniki povežete med seboj pri želeni mizi
 • omogočamo s pomočjo tarok strežnika mrežne igre (prijateljske, tekmovalne).
Da vam omogočamo tekmovalne igre:
 • objavljamo razpise za tekmovanja in navodila
 • objavljamo vaše rezultate na spletnih straneh (vrstni red, vzdevek, kraj, točke, kategorije, slike srečanj)
 • obdelujemo posamezne tekmovalne igre in rezultate sproti objavljamo na spletnih straneh
Da preprečujemo in zaznavamo goljufije in druge nelegalne ali nepooblaščene aktivnosti:
 • obravnavamo dejanske in domnevne kršitve na platformi in zunaj nje
 • izvajamo analize podatkov, da bi bolje razumeli te dejavnosti in oblikovali ustrezne protiukrepe
 • hranimo podatke o goljufijah, da se prepreči ponovni poskus goljufije
Zagotavljamo pravno skladnost:
 • skladnost z zakonskimi zahtevami
 • pomoč organom pregona
 • uveljavljanje ali izvajanje naših pravic, na primer naših Pogojev uporabe
Pri obdelavi vaših podatkov, kot opisano zgoraj, se zanašamo na naslednjo zakonsko osnovo:
 • zagotavljanje naših storitev za vas: večinoma je razlog za obdelavo vaših podatkov izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili z nami. Na primer: omogočamo vam prijavo v sistem, omogočamo vam mrežne igre in tekmovanja.
 • Soglasje: Občasno vas lahko zaprosimo za vaše soglasje za uporabo vaših podatkov za določene specifične namene (npr. ligaško tekmovanje). Kadar koli lahko umaknete svoje soglasje tako, da stopite v stik z nami preko naslova, navedenega na koncu te Politike zasebnosti.
6. Kako delimo podatke

Z drugimi uporabniki delimo vaše uporabniško ime in kraj, kakor tudi rezultate, ki jih dosegate na tekmovanjih. V kolikor se niste sami izdali (predstavili) drugim igralcem npr. v klepetalnici, na srečanju v živo, ipd., je lahko vaša identiteta anonimna, saj na osnovi vzdevka in kraja ni mogoče oz. zelo težko razbrati vašo identiteto. Priporočamo, da uporabljate takšno uporabniško ime, ki ne razkriva vaše identitete (npr. napačno: JanezHren Dol pri Ljubljani, boljše: Janez123 Ljubljana), razen če to želite.
Uporabnikom pa omogočamo tudi ustvarjati dobre vezi, zato na osnovi vaše želje (privolitve) delimo nekatere druge vaše podatke z drugimi uporabniki. Na primer na osnovi vaše privolitve vas lahko vključimo v sistem izmenjave slik igralk in igralcev, povabimo na srečanje v živo, ipd.
Z drugimi uporabniki
 • Podatke lahko sami delite z drugimi uporabniki, ko prostovoljno razkrijete svoje podatke v okviru storitve (vključno z vašim javnim profilom). Bodite previdni in se prepričajte, da so vsebine, ki jih delite, take narave, da jih lahko javno objavite, saj ne morete niti vi sami niti mi nadzorovati, kaj drugi naredijo s temi podatki, ko jih objavite.
 • Ko to zahteva zakon
 • Vaše podatke lahko razkrijemo, če je to razumno potrebno: (i) v skladu s pravnim postopkom, kot je sodni nalog, poziv ali nalog za preiskavo, preiskava organov pregona ali državnega organa ali druga zakonska zahteva; (ii) kot pomoč pri preprečevanju ali zaznavanju kriminalnih dejanj (glede na veljavno zakonodajo); ali (iii) za zaščito varnosti katere koli osebe.
 • Za uveljavljanje zakonskih pravic
 • Prav tako lahko delimo podatke: (i) če bi razkritje omililo našo odgovornost v dejanskem ali zagroženem pravdnem postopku; (ii) kot je to potrebno za zaščito naših zakonskih pravic in zakonskih pravic drugih uporabnikov, poslovnih partnerjev in drugih zainteresiranih oseb; (iii) za uveljavitev naših dogovorov z vami; in (iv) za preiskavo, preprečevanje ali druge ukrepe zoper nelegalno dejavnost, domnevno goljufijo ali drugo kršitev.
 • Z vašim soglasjem ali na vašo zahtevo
 • Zaprosimo lahko za vaše soglasje za delitev vaših podatkov s tretjimi osebami. V takem primeru bomo pojasnili, zakaj želimo deliti podatke.
7. Čezmejni prenosi podatkov

Čezmejni prenos podatkov, na primer v ZDA ali druge jurisdikcije ne izvajamo.

8. Vaše pravice

Želimo, da poznate svoje pravice do zasebnosti. Tukaj je nekaj ključnih točk, ki si jih morate zapomniti:
 • Pregled svojih podatkov.
 • Veljavna zakonodaja o zasebnosti vam omogoča pravico do pregleda osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas (odvisno od jurisdikcije, temu lahko pravimo pravica do dostopa, pravica do prenosljivosti ali kako drugače). Zahtevate lahko izvod svojih osebnih podatkov tako, da vložite zahtevo tukaj.
 • Posodobitev vaših podatkov.
  Če menite, da so podatki, ki jih imamo o vas, nepravilni ali da nimamo več pravice, da jih uporabljamo ali želite zaprositi za popravek, izbris ali zavrnitev obdelave, stopite v stik z nami tukaj. (V primeru, da bi zahtevali izbris kakšnega podatka, ki je ključen pri izvajanju storitve, lahko to pomeni, da ne boste mogli več koristiti storitve Tarok.net : prekinitev pogodbe).
  Za vašo zaščito in zaščito vseh uporabnikov, vas lahko zaprosimo, da nam posredujete dokazilo o identiteti, preden lahko izpolnimo vašo zahtevo.
 • Odstranitev aplikacije.
  Aplikacijo Tarok.net lahko kadar koli odstranite. (Posledično si s tem onemogočite koriščenje storitve.)
 • Odgovornost
  V določenih državah, vključno z Evropsko unijo, imate pravico do vložitve pritožbe pri ustreznem organu za varstvo podatkov, če imate pomisleke v zvezi s tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Organ za varstvo podatkov, pri katerem lahko vložite pritožbo, je lahko izbran glede na vaše bivališče, kraj dela ali kraj ustanovitve.
10. Kako varujemo vaše podatke

Zelo si prizadevamo za preprečevanje nepooblaščenega dostopa in spreminjanja, razkritja ali uničenja vaših osebnih podatkov. Kot vsa tehnološka podjetja sprejemamo ukrepe za zavarovanje vaših podatkov, vendar ne obljubljamo in ne morete pričakovati, da bodo vaši osebni podatki ves čas na varnem.
Redno spremljamo naše sisteme in odkrivamo morebitne ranljivosti in napade ter redno pregledujemo postopke zbiranja, hranjenja in obdelave podatkov, da lahko posodobimo naše fizične, tehnične in organizacijske ukrepe.
Lahko vam onemogočimo uporabo dela storitev ali celotnih storitev brez vnaprejšnjega obvestila, če sumimo ali zaznamo varnostno tveganje. Če menite, da podatki na vašem računu niso več varni, nas o tem nemudoma obvestite tukaj.


11. Kako dolgo hranimo vaše podatke

Vaše osebne podatke bomo hranili le tako dolgo, kot je to potrebno iz legitimnih poslovnih razlogov in kot dopušča veljavna zakonodaja.
Ob prenehanju vaše aktivnosti izbrišemo ali anonimiziramo vaše podatke po največ petih letih, večino podatkov pa po manj kot dveh letih vaše neaktivnosti (podrobneje je to razloženo že v 3. poglavju), razen če:
1. moramo podatke hraniti v skladu z veljavno zakonodajo (nekateri 'podatki o prometu' se hranijo še eno leto, upoštevajoč zakonsko obveznost hranjenja podatkov);
2. moramo podatke obdržati kot dokaz o upoštevanju veljavne zakonodaje (npr. dokumente o soglasju z našimi splošnimi pogoji, pravilnikom o zasebnosti in druga podobna soglasja se hranijo pet let);
3. obstaja odprta zadeva, zahtevek ali spor, zaradi česar moramo hraniti relevantne podatke do končne rešitve zadeve; ali
4. se morajo podatki hraniti iz legitimnih poslovnih interesov, kot na primer preprečevanje goljufije in izboljšanje varnosti uporabnikov. Podatke je na primer treba hraniti, da se uporabniku, ki je bil prijavljen zaradi nevarnega obnašanja ali ogrožanja varnosti, prepreči odprtje novega računa.
Upoštevajte, da čeprav so naši sistemi oblikovani tako, da izbris podatkov poteka v skladu z zgoraj navedenimi smernicami, ne moremo pa obljubiti, da bodo vsi podatki izbrisani v določenem časovnem obdobju zaradi tehničnih ovir.


12. Zasebnost otrok

Naše storitve so namenjene uporabnikom, ki so stari najmanj 18 let. Uporabnikom, mlajšim od 18 let, ne dovolimo dostopa do naše platforme in zavestno ne zbiramo podatkov od oseb, mlajših od 18 let. Če sumite, da je uporabnik mlajši od 18 let, nam to prijavite.

13. Spremembe Politike zasebnosti

Ker ves čas iščemo nove in inovativne načine, da vam pomagamo oblikovati pomembne vezi, se ta pravilnik lahko čez čas spremeni. Obvestili vas bomo, preden bomo uveljavili kakršne koli materialne spremembe, tako da boste imeli čas za pregled sprememb.

14. Kako stopiti v stik z nami

Če imate vprašanja o tem Pravilniku o zasebnosti, lahko stopite v stik z nami:
Preko spleta: tukaj
Po pošti:
ETAROK računalniške storitve Miroslav Cigan s.p.
Ulica Štefana Kovača 2
9231 Beltinci
Slovenija